Välkommen Signe!

Nu välkomnar vi Signe Adelsköld till Geosigmas vattengrupp i Stockholm.

Nu ansluter Signe Adelsköld till Geosigmas vattengrupp i Stockholm. Signe har en examen i geovetenskap vid Uppsala universitet bakom sig och kom in på vattenområdet via sitt exjobb:

– Jag gjorde mitt examensarbete i ett projekt kallat Circular Water Challenge, vars syfte var att undersöka om öar i skärgården har möjlighet att börja återanvända renat avloppsvatten, som en lösning på vattenbrist under sommarsäsongen. Mitt intresse för vattenrelaterade frågor inom samhällsbyggnad väcktes till liv i det projektet, berättar Signe.

Välkommen Signe!

Signe ansluter till Geosigmas vattengrupp i Stockholm.

Signe ansluter till Geosigmas vattengrupp i Stockholm.