Vatten växer i Stockholm

Nu får vår vattengrupp i Stockholm förstärkning av Hanna Thelberg, civilingenjör inom miljö- och vattenteknik med inriktning på markmiljö, miljörätt och vattenresurser.

Vi hälsar Hanna Thelberg välkommen till Geosigmas vattengrupp i Stockholm. Hanna är utbildad civilingenjör inom miljö- och vattenteknik med inriktning på markmiljö, miljörätt och vattenresurser vid Uppsala universitet. Hon har nyligen slutfört sitt examensarbete på Sveriges lantbruksuniversitet som bland annat bestod av fältarbete i Vietnam.

Välkommen Hanna!

Hanna Thelberg ansluter till Geosigmas vattengrupp i Stockholm.

Hanna Thelberg ansluter till Geosigmas vattengrupp i Stockholm.