Vi växer i Uppsala – välkommen Martin!

Senast in på Geosigma i Uppsala är Martin Burefalk Strauss, som anslöt till regionens miljögrupp i veckan.

Martin har tidigare arbetat med geoteknik, förorenad mark, fältsamordning, vatten- och radonutredningar, ofta i tidiga skeden av bostadsprojekt. Och mycket annat – Martin är en man med många talanger.

Välkommen Martin!