30 meter stålplåt

Avancerad stålkonstruktion av ett rastertak, tillverkad av enbart stålplattor, är dimensionerad och konstruerad av KE gruppen. Rastret är placerat över södra tunnelmynningen vid Tomteboda-Haga och har ett spann på 28 meter. Stålkonstruktionen har modellerats, analyserats och simulerats med flera olika lastfall. Bland annat har dynamiska samt oavsiktliga laster kontrollerats. Denna simulering har genomförts med avancerade program för Finita element metoden.

Tillverkning, leverans och montering av raster
stalplat2
stalplat3

Tillverkning, leverans och montering av raster

Tillverkning, leverans och montering av raster

Bilderna hämtade från:
Smederna.se