70-talets bussdepå höjs för att klara dagens krav

Projekt där nya metoder möter de gamla. SL:s bussdepå i Södertälje uppfyller inte dagens normer vad gäller arbetsmiljö. Detta på grund av för låg takhöjd vid lyft av buss.

KE gruppen har därför, på uppdrag av SL, dimensionerat den nya takkonstruktionen och säkerställt att befintlig konstruktion klarar dagens klimatpåverkande laster och säkerhetsfaktorer.
Vi har även dimensionerat konstruktion för pelar- och saxliftar som skall klara lyfta bussar för service.

Den nya takkonstruktionen. Både i modell och verklighet.

Den nya takkonstruktionen. Både i modell och verklighet.

Projektledare Janne Rannikko från Promentgruppen

Projektledare Janne Rannikko från Promentgruppen

buss_sodertalje2