Sportanläggningar

Under de senaste åren har KE gruppen projekterat en rad idrottsanläggningar runt om i landet. När det gäller sportanläggningar har vi, i nära samarbete med entreprenörer och övriga inblandade, lösningar som både är optimerade avseende materialåtgång och för ett enkelt genomförande.

Exempel på en förenkling är att vi optimerat konstruktionen avseende pålning genom smarta tekniska lösningar (undviker sneda pålar). Vi täcker in många olika typer av grundläggningar i våra referensprojekt.
Vi har effektiviserat vår projektering och har i samtliga referenser tagit fram bygghandlingar och gjort uppföljningar på byggarbetsplatsen. I nära samarbete med entreprenören har vi utfört erfarenhetsuppföljningar på projekten för att lära oss till kommande utmaningar. Denna erfarenhet vill vi gärna dela med oss.

Sportanläggningar vi har jobbat med

  • Skogås Rackethall (uppdragsgivare: HUGE)
  • Stora Mossen Ulvsunda (uppdragsgivare: Stockholms Stad fastighetskontoret
  • Grimsta (uppdragsgivare: Stockholms Stad idrottsförvaltningen)
  • Lövstahallen, Riddersvikshallen, Vinstahallen, Hjulstahallen, Vintervikshallen, Glömstahallen, Sätrahallen (uppdragsgivare: Stockholms stad)

Skogås Rackethall