Karaktärisering och visualisering av borrhålsdata

Syftet med projektet är att ta fram ett förslag till metodik för översiktlig karaktärisering och visualisering av bergkvalitet.

Karaktäriseringen ska vara okomplicerad, väl definierad och redovisas med färg och mönster som direkt i bilden/diagrammet visar den bakomliggande egenskapen hos rådatan. Detta ska göra det enkelt att jämföra och tolka resultaten även för någon som inte är expert.
Idén är att karaktäriseringen ska användas i skeden där behovet är en mer översiktlig beskrivning av bergkvaliteten.

I projektet har vi arbetat med borrhålsdata från redan karterade borrhål, samt från det pågående projektet för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.

Bilden visar hur en slutgiltig karaktärisering enligt vår metodik kan komma att se ut.

Bilden visar hur en slutgiltig karaktärisering enligt vår metodik kan komma att se ut.