Bergprojektörer i Förbifart Stockholm

Geosigmas roll i detta megaprojekt har varit att göra projektering av många passager.

Vi har gjort analyser och beräkningar i projekterings-PM, teknisk beskrivning och ritningar för förstärkningen i bergrum och tunnlar, och även tagit fram injekteringskoncept. Under 2016/2017 övergick uppdraget successivt till att innebära teknikstöd i byggskedet. Vi har även arbetat med det omfattande grundvattenkontrollprogrammet i detta projekt.