Bergteknik i Östbergatunneln

Geosigma deltog med stöd i bergteknik när Östbergatunneln förstärktes.

Geosigma genomförde under 2012 en kontroll av bergstabilitet och inventering av åtgärdsbehov för Östbergatunneln i Stockholm. Tunneln är ca 4,5 km lång och används kombinerat för bortledning av dagvatten och spillvatten i ledning till Sickla reningsverk.

2017 fick Geosigma på nytt förtroendet att bidra med bergteknikstöd i Östbergatunneln. Åtgärder utfördes inom en pågående entreprenad, samordnat med montage av en ny rörledning i tunneln. Geosigmas uppdrag var att ge detaljerade anvisningar för förstärkning och kompletterande bergrensning.

Geosigma i Östbergatunneln

Geosigma i Östbergatunneln