Besiktning av Gryaabs spillvattentunnlar

Gryaab hanterar dagligen spillvatten i ett drygt tio mil långt tunnelsystem som sträcker sig över alla de anslutna kommunerna, från Göteborg till Partille. Vi på Geosigma utför besiktningar av spillvatten- och transporttunnlarna.

Gryaab hanterar dagligen spillvatten från 780 000 personer i Göteborg, Ale, Mölndal, Härryda, Kungälv, Lerum och Partille. Gryaab har ett tunnelsystem som är ungefär 13 mil långt och sträcker sig över alla de anslutna kommunerna.

Geosigma utför besiktningar av Gryaabs spillvattentunnlar, transporttunnlar och tunnelpåslag i form av bergteknisk syn och bomknackning. I detta uppdrag ingår även byggledning för det underhåll som utförs efter besiktningarna.

Geosigma bistår även Gryaab med inkommande remissärenden vid vibrationsalstrande arbeten i anslutning till spillvattentunnlarna.

Geosigma Tunnlar Gryab

Geosigma vid Gryaabs tunnlar.