Bevara fasaden mot Birger Jarlsgatan

KE gruppen har inför bygglov sammanfattat de byggtekniska och geotekniska förutsättningarna och lösningarna för att, på ett säkert sätt, kunna riva och bygga om nuvarande fastighet med bevarande av fasaden mot Birger Jarlsgatan.

Detta för att Elite hotel har förvärvat fastigheten för att utöka sin hotellverksamhet. Avsikten är att komplettera hotellet med ca 60 dubbelrum, konferensrum, frukostmatsal, gym mm.

Fasaden som önskas bevaras.

Fasaden som önskas bevaras.