Borrhålsundersökningar inför byggande av djupförvar

Större delen av det guld som Sverige producerar har passerat Bolidens smältverk Rönnskärsverken i Skelleftehamn. En biprodukt vid utvinningen är kvicksilveravfall som måste tas om hand och möjligheten till att bygga ett geologiskt förvar under smältverket har undersökts sedan lång tid.

Geosigmas undersökningar och installationer i borrhål i området har utgjort en viktig del i arbetet med att påvisa anläggningens lämplighet och långsiktiga säkerhet i tillståndsprocessen men tillför även information i projekterings- och byggfasen.
Högupplöst avbildning av borrhålsväggen med OPTV (optisk televiewer), flödesloggning för att identifiera större inflöden samt högkvalitativa sektionsvisa vattenförlustmätningar med vår egenutvecklade utrustning, WIC, längs de upp till nära 500 meter långa borrhålen har utförts i syfte att dokumentera och kartlägga bergets hydrauliska egenskaper och spricksystem.

Mätning pågår! Mätsektionen är m.h.a. införingsrigg och rörgång positionerad 243 m under markytan och vattenförlustmätning med hjälp av WIC genomförs. Oskar Sjöberg, Hydrogeolog

Mätning pågår! Mätsektionen är m.h.a. införingsrigg och rörgång positionerad 243 m under markytan och vattenförlustmätning med hjälp av WIC genomförs.
Oskar Sjöberg, Hydrogeolog

Flera av hålen har instrumenterats med specialdesignade borrhålsmanschetter för att möjliggöra tryckövervakning och vattenprovtagning i intressanta sektioner bl.a. för att verifiera hydrauliska gradienter och generell strömningsriktning i området. Tryckdata överförs trådlöst med hjälp av solcellsdrivna loggrar med batteribackup som även klarar de mörka vintermånaderna i Skellefteå.
Vid såväl undersökningar som instrumentering har Geosigmas egentillverkade införingsrigg, RFR 16/40-1500, varit ett viktigt verktyg.