Bostäder i före detta kommunhus

Rakt över Haninge Centrum, i det tidigare kommunhuset byggt 1969, skapades 115 nya lägenheter under 2015-2016. 9 plan av kommunhuset ombildades till bostäder och ytterligare plan byggdes till.

KE gruppen ansvarade och tog fram bygghandling för de nya delarna som innefattade ett nytt lägenhetsplan, ett fläktrum samt en ny entré.

illustration av det omgjorda kommunhuset och de nya planen på huset.

illustration av det omgjorda kommunhuset och de nya planen på huset.

Bild från arkitekter Engstrand och Speek AB