Bostäder och affärslokaler i ny byggnad

Kvarteret Basaren är beläget på Hantverkargatan på Kungsholmen. Tidigare bestod bebyggelsen av ett tvåvåningshus med enbart kommersiella lokaler vilket idag har rivits för att göra plats för det nya flerbostadshuset.

Detaljplanen för kvarteret Basaren vann laga kraft under 2013 och SKB uppför i detta nu en ny bostadsbyggnad med cirka 45 lägenheter på tomten. Arkitekt Gert Wingårdh har bearbetat det tidigare bebyggelseförslaget och vi på Geosigma har utfört bygghandlingar för projektet.

Det är ett komplicerat projekt vad avser formen på huset, fönstersättningen och balkongerna. Entrén är spektakulär och konstruktionen avancerad.

Bilden visar den unika formen med fönstersättning och balkongerna som löper längs hela fasaden. 3D-visualisering från Wingårdh Arkitektkontor

Bilden visar den unika formen med fönstersättning och balkongerna som löper längs hela fasaden.
3D-visualisering från Wingårdh Arkitektkontor