Bygghandling för bussdepå i Handen

KE gruppen har tagit fram handlingar för att kunna höja taket på bussdepån i Handen. Denna åtgärd är nödvändig för att de nya pelarlyftarna skall kunna nyttjas till fullo.

Projektet är en del av SL:s ambition att modernisera verkstäder vid bussdepåer för att klara arbetsmiljön när nya bussfordon ska servas. I uppdraget har ingått att projektera, för utförande entreprenad, byggnaden i Revit samt ta fram en logistisk planering av byggnationen i olika skeden.

bussdepa

Den modellerade bussdepån.