Cirkulärtunnel Tunnelbanan Stockholm

KE Gruppen har på uppdrag av SL utfört en hållfasthetsberäkning i samband med reparation av cirkulärtunneln som ligger mellan Östermalmstorg och T-centralen, Stockholm.

År 2014 uppstod det en brand i en av cirkulärtunnlarna där ytskiktsmaterialet, träullsskivor, förstördes. Efter branden utfördes ett antal förstudier i syfte att utreda status, samt det generella tillståndet på den bakomliggande tunnel, och även materialets funktion i avsikt att motstå en större brand.

KE gruppen har genomfört hållfasthetsberäkningar av cirkulärtunneln genom att använda ett antal olinjära beräkningsmodeller. Syftet är att få en bättre förståelse för den bärförmåga som cirkulärkonstruktionen har med hänsyn till ett antal givna lastscenarier vid brottgränstillståndet och hur konstruktionen beter sig i samband med reparation. Analysen har utförts med avancerade program för Finita element metoden.

Cirkulärtunneln mellan Östermalmstorg och T-centralen, Stockholm.

Cirkulärtunneln mellan Östermalmstorg och T-centralen, Stockholm.