Dans- och cirkushögskolan

På uppdrag av Akademiska Hus var vi med i projekteringen av ombyggnaden av en tidigare laboratoriehall i Väg- och vattenbyggnads gamla lokaler på KTH.

De nya hyresgästerna var Dans- och Cirkushögskolan vars unika krav gjorde att man fick tänka utanför boxen. Lokalerna omfattar ca 1900 m2 och i vårt uppdrag ingick det bland annat att höja yttertaket en våning för att ge plats till nya takfackverk och traversbanor som kan hålla trapetsgungor. Bjälklag revs för att skapa rymd och höjd i dans- och cirkussalar och varsam sprängning i befintlig grund för två stycken nya hopp- och trampolingropar.

Trots stora ingrepp i byggnaden har det tagits stor hänsyn till den ursprungliga arkitekturen då fastigheten har ett stort kulturhistoriskt värde.

Foto: AIX Arkitekter