Detaljprojektering i Hasselnöten

I Hasselnöten i Upplands-Väsby kommun arbetar vi med detaljprojektering av gaturum med mobila planteringskärl, integrerade sittplatser och en torgyta som samtidigt ska fungera för varuleveranser och sophantering. Här finns också en central sittplats med aktiviteter och planteringar, en plats med pergola och planteringar, med angöring till ett kvartersbadhus med cykelparkering, träd och sittplatser.

En lokalgata utformas som ett gångfartsområde. Vi jobbar med ytskikt med tryckt mönster i asfalt.

Hasselnöten ritning

Här arbetar vi med detaljprojektering av gaturummet.