Detaljprojektering VA - Tusbystråket

Geosigma har tagit fram ett komplett förfrågningsunderlag och bygghandlingar för VA-ledningar för området väster och norr om Attunda Tingsrätt i Sollentuna Kommun.

Projektet omfattar omhändertagande av dagvatten för hela området kring Kv Färgskrapan, en kompletterande tingsrättsbyggnad och nyförläggning av VA-ledningar när befintliga Tusbystråket rustas upp och blir ett brett och generöst stadsrum med nya kvaliteter för områdets stadsliv.

Projektet omfattade även dagvattenhantering i anslutning till nya växt- och trädplanteringar.

Illustrationsplan – Tusbystråket och området kring Kv Färgskrapan.

Illustrationsplan – Tusbystråket och området kring Kv Färgskrapan.