Ekedalsskolan, Värmdö

Ekedalsskolan är belägen på Värmdö och ska genomgå en omfattande renovering av befintliga byggnader. Skolan består av byggnader uppförda mellan 1884-1965, med både trä- och betonghus.

Utmaningen är att anpassa byggnaderna till dagens moderna krav. En stor del blir att skapa större rum för undervisningen mellan befintlig bärande stomme.