En ny tids skärgårdsliv

BTH Bostad skapar 51 lägenheter utspridda i 13 moderna hus.

Planlösning och utformning är ritad av Brunnberg & Forshed arkitektkontor och är inspirerade av Dalarös vackra klassiska villor. KE gruppen tog fram bygghandling för de 13 husens konstruktion.

Elevationer av hus 9 i projektet ritad av arkitekt.

Elevationer av hus 9 i projektet ritad av arkitekt.