Expertstöd berg – kärnbränsleförvarsprojektet

Berggruppen på Geosigma deltar på flera sätt till SKB:s arbete med att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Förvaret kommer att ligga på ca 470 meters djup i Forsmark. För närvarande pågår projektering av den första entreprenaden som inkluderar centralområdet, vertikala schakt och tillfartsramper. Geosigma bidrar med flera medarbetare till projekteringsledningen för detaljprojekteringen.

Vi arbetar även med att ta fram underlag för modellering av platsen. Ett slutförvar kräver omfattande studier och inom bergmekanik ska alla bergets och sprickors mekaniska egenskaper beskrivas tillräckligt väl för att man ska kunna ta fram det underlag som krävs för säkerhetsanalysen för förvaret. Parallellt med planering och projektering av anläggningen pågår även metodutveckling inom bergmekanik och ingenjörsgeologi, även där bidrar vi på Geosigma.

Illustration av möjlig utformning av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Bild publicerad med tillstånd av SKB.

Illustration av möjlig utformning av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Bild Från FUD-program 2019, publicerad med tillstånd av SKB.