Flödesloggning i Kiruna

För Copperstones räkning utför Geosigma flödesloggningar och pumpningar i Kiruna.

För Copperstones räkning utför Geosigma flödesloggningar och pumpningar i Kiruna. Vi sätter också grundvattenrör, mäter in och blåser äldre hål rena. Detta arbete utgör ett led i den miljöansökan som görs för att få påbörja brytning i Viscariagruvan.

Mätningarna krävs också för att få indata till modellering.

Flödesloggning i Kiruna

Flödesloggning i arktiskt klimat.