Hajtank i Fjärilshuset i Hagaparken

KE gruppen fick i uppdrag att beräkna och konstruera den nya hajbasängen i fjärilshuset. Projektet omfattade dels bassängen i sig men även husets tak som skulle anpassas efter dagens normer för klimatlast.

Den stora bassängen är grundlagd på sand och är belägen djupare än golvet för fjärilshuset. För att klara utmaningen med nivåskillnaden har man spontat mot fjärilshuset. Taket som täcker huset återanvändes men man var tvungen att förstärka dess fackverk.
Bassängen har ett djup på fyra meter och rymmer 1 miljon liter vatten. Temperaturen måste dessutom ligga stadigt på 27° för att hajarna skall trivas.

konstruktionen i betong med det förstärkande stålet samt takets fackverk.

konstruktionen i betong med det förstärkande stålet samt takets fackverk.

fjarilshuset2
Bilder hämtade från fjarilshuset.se