Hallstaviks nya badhus

På uppdrag av Credentia och Norrtälje kommun har TH Konsult tagit fram bygghandlingar för ett badhus i Hallstavik. Vårt uppdrag har omfattat handlingar för grundläggning, platsgjutna betongväggar, stålpelare samt takuppbyggnad. Badhuset består även av en prefabricerad limträstomme.

Stort fokus har legat på att få en tät konstruktion, vilket har inneburit en annan armeringsbild för sprickbreddsbegränsning samt extra tätningar.