Industrifastighet omvandlas till bostäder

Vandenbergh 9 ska förvandlas till en blandad stad med bland annat förskola, verksamhetslokaler och bostäder. Industriområdet i Mariehäll planeras samtidigt behålla sitt karakteristiska uttryck och sockeldelen för byggnaden behålls.

Dagens överbyggnadsdel är planerad att rivas och ersättas av ett terrassbjälklag och bostadshus i etapper. Gårdsbjälklaget kommer att innefatta gårdsgata, förgårdar, privata uteplatser samtidigt som de möjliggör för entréer till bostäderna.
KE gruppen har upprättat systemhandling för projektet efter att tidigare agerat due diligence samt upprättat program- och förslagshandling. Påbyggnaden består till största del av stål och håldäckselement samtidigt som de nedre delarna i byggnaden kommer att utgöras av bland annat betong.

Bilden visar den 3D modell som skapats över byggnaden

Bilden visar den 3D modell som skapats över byggnaden