Injektionstester vid randen av Barents hav

Geosigma genomförde under oktober och november 2018 en mätinsats i en nerlagd järnmalmsgruva i Kirkenes nära ryska gränsen. Mätningarna gjordes i dagbrottet Björnevattnet.

Vårt uppdrag var att utföra injektionstester i 14 borrhål med hjälp av vår egenutvecklade WIC (Water Injection Controller) för att leverera högupplösta mätningar med låg nedre mätgräns till beställaren Protek och slutanvändaren Sydvaranger AS. Dessa data användes sedan i en berggrundsmodell, ett krav inför en nyöppning av gruvan.

Uppdraget utfördes i delvis obanad terräng vid randen av Barents hav och ryska gränsen under övergången mellan senhöst och vinter vilket ställde stora krav på både utrustning och personal. En stor del av tiden skedde arbetet dygnet runt.

Mätningar pågår vid dagbrottet Björnevattnet.