Jordbävningsanalys av säkerhetsklassad kärnkraftsanläggning

Använt kärnbränsle kräver förvaring och omhändertagande. I CLAB mellanlagras Sveriges uttjänta kärnbränsle tills ett slutförvar färdigställs.

CLAB ligger i Simpevarp och är en stor förvaringsbyggnad som är lokaliserad i ett bergrum 30 meter under marknivån. I byggnaden finns stora vattenbassänger där kärnbränslet förvaras och dessa bassänger erbjuder både strålskydd och kylning. För att säkerställa att kärnbränslet hanteras/förvaras på ett fortsatt säkert sätt vid en allvarlig jordbävning, har KE gruppen genomfört en kontroll av byggnadens avgörande delar och dess bärförmåga.

En av bassängerna nere i bergrummetFotograf: Curt-Robert Lindqvist

En av bassängerna nere i bergrummet
Fotograf: Curt-Robert Lindqvist