Kärnkartering för utbyggnad av tunnelbana

Uppdraget är en del av den nya 11 km långa tunnelbanesträckningen till Nacka och Gullmarsplan, som Sweco projekterar åt SLL.

För att bedöma bergkvaliteten längs sträckningen har en mängd kärnborrhål borrats och filmats. Geosigmas del av uppdraget innebär att kartera, dvs dokumentera och orientera sprickor, strukturer, bergarter och eventuella omvandlingar i borrkärnan.
Geosigma har hittills karterat ca 1500 meter borrkärna i projektet.

Förutom kartering har Geosigma även bidragit genom filmning av borrhål med sin OPTV (Optical Televiewer).

karnkartering2

Eva Samuelsson, Geolog

karnkartering1

Geosigmas karteringslokaler i Librobäck, Uppsala