Kasernen 8, Frösundavik

Inom fastigheten har nya byggnader uppförts och befintliga byggnader har renoverats och anpassats. Vi på TH Konsult hade i uppdrag att utföra bygghandlingar till ombyggnaden, två nya hus och ett garage.