Grundvattennivåer och sättningsrörelser vid Förbifart Stockholm

Geosigma utför och ansvarar för grundvattenmätningar och sättningar för projektet Förbifart Stockholm. Geosigma ansvarar även för utredning och installation av skyddsinfiltration inom Förbifart Stockholms påverkansområde.

I uppdraget ingår även mätning av grundvattennivåer i energibrunnar, provtagning och kapacitetstester av dricksvattenbrunnar och provtagning av råvatten vid Lovön.  Mätningarna kommer att utföras i projekteringsskede, byggskede och efter färdigställd väg vid vägprojekt Förbifart Stockholm. Geosigma ansvarar också för sättningsmätningarna som utförs av underkonsult.