Köpmannaberget i Hudiksvall

I Köpmannaberget, Hudiksvall, finns två bergrum som tidigare används för oljeförvaring.

Två stycken parallella bergrum kommer att vattenfyllas och användas som ackumulatortankar till ett närliggande fjärrvärmeverk.

Geosigma har utfört en bergteknisk syn och bomknackning i bergrummen.

Bergrummen är 200 meter långa, 25-30 meter höga och cirka 20 meter breda.