Kv. Bylingen 1

Nybyggnad av ett kontorhus i nio plan på Ringvägen med anslutning till berget mot Södersjukhuset. 

Byggnaden inrymmer MTG-Group med både radio- och TV-studios. Plan 1 och 2 har lokaler för TV-inspelning, takhöjden i inspelningsrummen är ungefär åtta meter. Stomsystemet består av betongpelare, stålbalkar samt bjälklag av prefabricerade håldäckselement.

Bilden visar fasaden som är uppbyggd av prefabricerade betongelement och glaspartier.