Kv. Lysosomen - Hagastaden

I Kv. Lysosomen byggs ett nytt bostadshus i Norra Hagastaden. Kvarteret kommer att inrymma lägenheter, stadsvillor på taken, vinterträdgårdar och takterrasser.

I Kv. Lysosomen byggs 128 kooperativa hyresrätter åt SKB med hjälp av Geosigma. Kvarteret kommer att inrymma lägenheter, stadsvillor på taken, fina vinterträdgårdar och takterrasser.

Kvarteret består av fyra torn mellan nio och tolv våningar. Dessa binds samman av två lägre lamellhus på sju våningar. Infarten till Stockholm Stads parkeringsgarage ”Strimlan” kommer att integreras i denna byggnads grundläggning. Stomsystemet är platsgjuten pålad grundläggning och huset uppåt kommer byggas i betongprefab med stålkomplettering.

Nyproduktion av 128 kooperativa hyresrätter åt SKB. Kvarteret kommer inrymma lägenheter upp fyror och femmor, stadsvillor på taken, fina vinterträdgårdar och takterrasser.

Nyproduktion av 128 kooperativa hyresrätter åt SKB. Kvarteret kommer inrymma lägenheter upp fyror och femmor, stadsvillor på taken, fina vinterträdgårdar och takterrasser.

 

Kvarteret består av fyra torn mellan nio och tolv våningar och dessa binds samman två lägre lamellhus på sju våningar.

Kvarteret består av fyra torn mellan nio och tolv våningar och dessa binds samman två lägre lamellhus på sju våningar.

Illustrationer från ARKITEMA.