Kv. Organellen, Hagastaden

I Norra stationsområdet planeras bygget av 3000 bostäder samt lokaler med 12000 arbetsplatser. Geosigma är huvudkonstruktör för Kv. Organellen.

I Norra stationsområdet planeras det att byggas ca 3000 bostäder samt lokaler med totalt ca 12000 arbetsplatser.

Kvarteret Organellen är idag obebyggt och ligger i den nya stadsdelen Hagastaden.

Geosigma har fått i uppdrag av Besqab att projektera grundläggning och stomkomplettering samt agera huvudkonstruktör.

Byggnadskomplexet består av 4 torn i varje hörn om 12 till 14 våningar sammanlänkade med lägre byggnader med en gemensam innergård. Totalt skall ca 200 lägenheter byggas och lägenheterna kommer att säljas både som bostadsrätter och äganderätter.

Intilliggande grannprojekt, Lysomen, projekteras också det av Geosigma.

KE Gruppen har fått i uppdrag att projektera Kv. Organellens grundläggning och stomkomplettering samt agera huvudkonstruktör.

Geosigma Konstruktion har fått i uppdrag att projektera Kv. Organellens grundläggning och stomkomplettering samt agera huvudkonstruktör.

Kv. Organellen

Kv. Organellen

Bilder från Lindberg Stenberg Arkitekter