Kv. Staven, Häggvik strand

Nyproduktion av 150 lägenheter vid Häggvik strand i Sollentuna.

Kvarteret består av sex stycken huskroppar med totalt nio stycken trapphus. Stommen är av prefabbetong och stålkomplettering. Mellan huset finns ett garage med ovanliggande terassbjälklag ämnad för rekreation bland de boende.