Kv. Vaktstugan 1/2, Sundbyberg

Geosigmas TH Konsult har i detta projekt ritat grund- och takkonstruktioner, samt en ca 100 meter lång slingrande stödmur på terassbjälklaget.

Wåhlins Fastigheter har påbörjat bygget av ca. 440 hyresrätter i Stora Ursvik, Sundbyberg. Bygget startades i november 2016 och första inflyttningen är beräknad att ske i september 2018.

Flerbostadshusen kommer byggas längs med Enköpingsvägen och blir som en inramning av området ovanför vid Forskarparken. Tidigare hade försvaret sin forskningsanläggning på platsen men nu fylls kullen med ett nytt liv.