Kvarn från 1898 har byggts om till bostäder

På Kvarnholmen Tre kronor i Nacka har den gamla kvarnen från 1898 och 1912 byggts om till bostäder.

Ombyggnaden omfattade 172 lägenheter och stod under antikvarisk översyn eftersom delar av huset är motsvarande blåklassad. KE gruppen har utfört fullständiga bygghandlingar och support under hela byggnadstiden.