Kvarteret Laserskrivaren, Råcksta

Nyproduktion av ca. 275 lägenheter vid Vattenfalls gamla kontor i Råcksta.

Kvarteret består av fem stycken huskroppar med underliggande garage och matbutik. Två bostadshus i fem våningar och tre stycken punkthus om 12 våningar. Samtliga byggnader är sammanlänkade via det gemensamma garaget. Stommen är av prefabbetong med stålkomplettering.

Kvarteret Laserskrivaren

Kvarteret Laserskrivaren