Kvarteret Sillen, Södertälje

Ett nytt flerbostadshus ska byggas intill Maren, ett stenkast bort från Södertälje centrum.

Projektet innefattar 57 intelligenta lägenheter på 7 våningar. Huset ligger på en slänt vilket gör att de första tre våningarna delvis ligger under mark. Detta gör att det blir platsgjutet betongbjälklag samt innerväggar av betong. Betongväggarna står på ett 600 millimeter tjockt betongfundament, anledningen till att fundamentet är så tjockt är för att motverka sättning och glidning av huset. Resterande våningar består av prefabricerad stomme. Ytterväggarna består av utfackningsväggar i kombination med en bärande stomme av stålprofiler.

Illustration: AIX Arkitekter