Kvarteret Skären

Kv. Skären 9 i Stockholms innerstad skall byggas om och Geosigma har fått i uppdrag att slutföra projektets och bygghandlingar.

I Kv. Skären skall en om- och påbyggnad utföras där bland annat befintligt fläktrum rivs och ersätts med upp till 3 våningar. Projektet inkluderar också hyresgästanpassning i de befintliga våningarna samt nybyggnad av en förbindelsegång på gården. Kvarteret, som består av både butiks- och kontorslokaler, planeras till stor del vara i bruk under byggnationen. Projektet kommer ske i etapper och redan idag har förstärkningar genomförts i markplan.

I uppdraget ingår att dimensionera påbyggnaden samt att kontrollera att befintliga konstruktioner har erforderlig hållfasthet. Projekteringen utförs helt i 3D.

A-modell i 3D.

A-modell i 3D.

K-modell i 3D.

K-modell i 3D.