Kv. Mimer - lokalanpassning av byggnad från 1885

Amsalbyggnaden i det tidigare barnsjukhuset som uppfördes 1885 skall byggas om och anpassas för ny verksamhet.

Hela fastigheten är blåklassad på Stockholms stads kulturhistoriska klassificeringskarta varpå hänsyn till kulturhistoriskt värde tillämpas vid ombyggnad.

Kv. Mimer (Norrtulls sjukhus) vann ROT-priset år 2015.