Kv. Mimer - lokalanpassning av byggnad från 1885

Amsalbyggnaden i det tidigare barnsjukhuset som uppfördes 1885 skall byggas om och anpassas för ny verksamhet.

Amsalbyggnaden i det tidigare barnsjukhuset som uppfördes 1885 (Kv. Mimer, byggnad 05) har renoverats och byggts om för att inrymma Viktor Rydberg vid Odenplan.

Hela fastigheten är blåklassad på Stockholm stads kulturhistoriska klassificeringskarta varpå hänsyn till kulturhistoriskt värde tillämpats vid ombyggnaden.

Lokalerna har anpassats till att inrymma skolkök, matsal och lärosalar samt kontor och bibliotek på den gamla vinden.

De två tidigare trapphusen har förts samma med ett nytt vilplan och den nya centraltrappan som leder upp till biblioteket på vinden hänger fritt i det öppna takutrymmet från dolda balkar bakom det ursprungliga glastaket. Den nya centraltrappan ämnar även att fungera som en samlingsplats och aula där ungdomarna kan spendera sin tid mellan lektionerna och för skolans ledning att tala till eleverna.

Kv. Mimer 8 byggnad 05 vann ROT-priset 2015.

Lokalerna har anpassats till att inrymma skolkök, matsal och lärosalar samt kontor och bibliotek på den gamla vinden.

Lokalerna har anpassats till att inrymma skolkök, matsal och lärosalar samt kontor och bibliotek på den gamla vinden.

 

Hela fastigheten är blåklassad på Stockholm stads kulturhistoriska klassificeringskarta .

Hela fastigheten är blåklassad på Stockholm stads kulturhistoriska klassificeringskarta.

Bilder: Åke E:son Lindman via SandellSandberg