Markundersökningar i Barkarby

På uppdrag av Järfälla kommun utför vi miljö- och geotekniska markundersökningar för detaljplanearbetet för Barkarby Centrum i Järfälla kommun. Allt för att pröva möjligheterna att tillföra bostäder, centrumverksamhet och infrastruktur i området.

Vi går igenom tidigare utförda undersökningar i området och tar fram provtagningsplaner för undersökningar inom miljö- och geoteknik.

Syftet med den geotekniska utredningen är att beskriva områdets geotekniska och hydrogeologiska förhållanden, för att därefter ge rekommendationer och förslag på grundläggning av planerad byggnation.

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att undersöka förekomsten av eventuella föroreningar inom området.

Uppdraget är ett typexempel för hur Geosigma kan erbjuda tjänster från flera av våra affärsområden för att på ett kostnadseffektivt sätt utföra de undersökningar som krävs för detaljplanearbetet.

 

Barkarby Centrum Geosigma

Barkarby Centrum där Geosigma utför geotekniska och miljötekniska markundersökningar.