Mätuppdrag Ostlänken

Geosigma utför och ansvarar för grundvattenmätningar och sättningar i det övergripande observationsnätet för Ostlänken.

Arbetet innebär mätning och redovisning av grundvattennivåer utmed hela Ostlänkens planerade sträckning. Mätningarna har pågått sedan 2015 och kommer att utföras i projekteringsskede, byggskede och efter färdigställd järnväg vid järnvägsprojektet Ostlänken. Geosigma ansvarar också för sättningsmätningarna som utförs av Geosigmas underkonsult.

Geosigma vid Ostlänken.

Geosigma vid Ostlänken.