ME-Skolan, Bålsta

Nybyggnad av utbildningslokaler åt Maskinentreprenörerna i Bålsta.

Illustrationer: Annika Boström