Mellanlager av låg- och mellanaktivt avfall

Ett mellanlager för hantering av låg- och medelaktivt avfall planeras byggas av SVAFO i Studsviks industriområde. Detta lager skall ha möjlighet att lagra 12 000 m3 avfall samtidigt som det skall finnas plats för ytterligare specialavfall.

Geosigma har upprättat systemhandlingarna för lagret vilket dimensionerats för att klara vara i drift mellan 2018-2070. Konstruktionen består av betong och har ett svagt sluttande tak av plåt.

Modellen visar utfallet för plattans moment i y-led när den utsätts för dimensionerande laster.

Modellen visar utfallet för plattans moment i y-led när den utsätts för dimensionerande laster.