Miljökontroll i Salbohed

Vid f.d. Sand såg och kvarn har den tidigare verksamheten gett upphov till koppar- och dioxinföroreningar.  I samband med sanering av området har Geosigma ansvarat för miljökontroll av yt- och grundvatten samt dricksvatten i ett närliggande bostadshus.

Projektet inleddes under våren 2018 och pågick under den fortsatta delen av sommaren. Vi utför fortfarande kontrollprovtagning i området och kommer att fortsätta fem år framöver.

I uppdraget säkerställer vi att omgivande grund- och ytvatten inte utsätts för risker i samband med saneringen.

Området vid före detta Sand såg och kvarn.