Miljökontroll vid rivningsarbete

Geosigma har ansvarat för miljökontroll i samband med rivning av ett 50-tal kraftledningsstolpar på en milslång sträcka genom två kommuner norr om Stockholm.

När ett 50-tal kraftledningsstolpar på en milslång sträcka genom två kommuner i norr om Stockholm skulle rivas tog vi hand om miljökontrollen.

Den nya kraftledningen har lagts i mark, varefter luftledningen har avlägsnats och stolparna har rivits. I samband med återställandet av marken krävdes sanering av zink som spridits från de varmförzinkade fackverksstolparna och sanering av kreosot från de impregnerade trästolparna. Sanering längs ledningssträckan utfördes i känsliga vattenskyddsområden och naturreservat, på industriområden och i anslutning till bostadsområden.

Miljökontroll av zinkhalter kunde enkelt göras i fält med XRF, där man på ett par minuter kan få ett tillförlitligt resultat på zinkhalt i marken.

Geosigma gör miljökontrollen vid riving av kraftledningsstolpar.

Geosigma gör miljökontrollen vid riving av kraftledningsstolpar.