Nordens största skärmtak

En behandlingsanläggning för farligt avfall belägen i Huddinge i Stockholm där vi dimensionerat ett stort skärmtak.

Detta skärmtak är 10 meter högt och täcker en total area på 900 kvm.
Konstruktionen utmärker sig då infart kan ske från två av fyra sidor. Konstruktionen är gjord av stål och är dimensionerad för påkörningslast från tunga lastbilar.

Skärmtak vid avfallshantering under pågående montering

Skärmtak vid avfallshantering under pågående montering

Visar gavelstabilisering och takkonstruktion.

Visar gavelstabilisering och takkonstruktion.