Ny GC-bro över Roslagsbanan

Åkersberga station skall byggas om för att möjliggöra önskade trafikeringsupplägg samt öka kapaciteten på Roslagsbanan.

Den ombyggnation som skall genomföras medför att stationen får 3 genomgående plattformsspår. Dagens befintliga plattform, spår 1, kommer förlängas med 190 meter. Mellan de övriga spåren, spår 2 och spår 3, skall den befintliga sidoplattformen rivas och ersättas med en mittplattform. Även den blir 190 meter lång.

KE gruppens uppdrag är att projektera och dimensionera bygghandlingar för den GC-Bro som ansluts till spårområdet. Även bygghandlingar för ett nytt skärmtak över spåren skall upprättas. I projektet arbetar tre kollegor gemensamt och planerad byggstart är 2019.

Roslagsbanan

Roslagsbanan